รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         2 2 3 3     5
2 เชียงราย     19 19 127 127 217 217     363
3 เชียงใหม่     142 142 689 689 1,038 1,038     1,869
4 ตาก     131 131 352 352 420 420     903
5 นครสวรรค์     66 66 822 822 789 789     1,677
6 น่าน     10 10 114 114 206 206     330
7 พะเยา     1 1 186 186 342 342     529
8 พิจิตร             4 4     4
9 พิษณุโลก     61 61 902 902 1,362 1,362     2,325
10 เพชรบูรณ์     37 37 372 372 604 604     1,013
11 แพร่     5 5 37 37 91 91     133
12 แม่ฮ่องสอน     16 16 92 92 72 72     180
13 ลำปาง         83 83 239 239     322
14 ลำพูน         1 1 4 4     5
15 สุโขทัย         1 1 2 2     3
16 อุตรดิตถ์     9 9 102 102 266 266     377
รวมทั้งภาค     497 497 3,882 3,882 5,659 5,659     10,038
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             2 2     2
18 ขอนแก่น     8 8 389 389 545 545     942
19 ชัยภูมิ                      
20 นครพนม     11 11 223 223 205 205     439
21 นครราชสีมา     68 68 1,843 1,843 2,196 2,196     4,107
22 บุรีรัมย์     9 9 191 191 171 171     371
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร     2 2 258 258 269 269     529
26 ร้อยเอ็ด     2 2 350 350 468 468     820
27 เลย         157 157 185 185     342
28 ศรีสะเกษ     1 1 4 4 4 4     9
29 สกลนคร         210 210 159 159     369
30 สุรินทร์     11 11 194 194 185 185     390
31 หนองคาย                      
32 อุดรธานี     4 4 382 382 513 513     899
33 อุบลราชธานี     7 7 582 582 678 678     1,267
34 หนองบัวลำภู                      
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ         1 1 1 1     2
รวมทั้งภาค     123 123 4,784 4,784 5,582 5,582     10,489
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     89 89 1,826 1,826 1,914 1,914     3,829
38 ชัยนาท         1 1         1
39 นครปฐม     11 11 297 297 329 329     637
40 นนทบุรี         21 21 40 40     61
41 ปทุมธานี     2 2 68 68 143 143     213
42 ประจวบคีรีขันธ์     35 35 880 880 1,145 1,145     2,060
43 อยุธยา         9 9 28 28     37
44 เพชรบุรี     14 14 270 270 435 435     719
45 ราชบุรี     56 56 969 969 1,271 1,271     2,296
46 ลพบุรี     63 63 2,176 2,176 3,522 3,522     5,761
47 สมุทรสงคราม             1 1     1
48 สมุทรสาคร     3 3 112 112 186 186     301
49 สระบุรี     24 24 657 657 1,143 1,143     1,824
50 สิงห์บุรี         1 1 3 3     4
51 สุพรรณบุรี         2 2 1 1     3
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                      
56 กทม     55 55 2,113 2,113 2,483 2,483     4,651
รวมทั้งภาค     352 352 9,402 9,402 12,644 12,644     22,398
ภาคใต้
57 กระบี่         98 98 85 85     183
58 ชุมพร     14 14 300 300 266 266     580
59 ตรัง             1 1     1
60 นครศรีธรรมราช     9 9 588 588 561 561     1,158
61 นราธิวาส     10 10 132 132 224 224     366
62 ปัตตานี     30 30 878 878 809 809     1,717
63 พังงา         11 11 12 12     23
64 พัทลุง     12 12 103 103 89 89     204
65 ภูเก็ต             1 1     1
66 ยะลา     22 22 266 266 183 183     471
67 ระนอง     1 1 39 39 61 61     101
68 สงขลา     82 82 790 790 938 938     1,810
69 สตูล     3 3 27 27 50 50     80
70 สุราษฏร์ธานี     24 24 355 355 382 382     761
รวมทั้งภาค     207 207 3,587 3,587 3,662 3,662     7,456
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             2 2     2
72 ฉะเชิงเทรา         357 357 553 553     910
73 ชลบุรี     44 44 982 982 1,478 1,478     2,504
74 ตราด         1 1         1
75 นครนายก     1 1 196 196 245 245     442
76 ปราจีนบุรี     20 20 704 704 1,302 1,302     2,026
77 ระยอง     1 1 174 174 221 221     396
78 สมุทรปราการ         1 1 6 6     7
79 สระแก้ว     19 19 296 296 680 680     995
รวมทั้งภาค     85 85 2,711 2,711 4,487 4,487     7,283
รวมทั้งประเทศ     1,264 1,264 24,366 24,366 32,034 32,034     57,664