รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมาย (ทหาร)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม ทหารกองประจำการ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร         2 2 3 3     5
2 เชียงราย     19 19 127 127 217 217     363
3 เชียงใหม่     142 142 690 690 1,032 1,032     1,864
4 ตาก     131 131 352 352 420 420     903
5 นครสวรรค์     66 66 822 822 789 789     1,677
6 น่าน     10 10 114 114 206 206     330
7 พะเยา     1 1 188 188 342 342     531
8 พิจิตร             4 4     4
9 พิษณุโลก     61 61 901 901 1,369 1,369     2,331
10 เพชรบูรณ์     37 37 372 372 604 604     1,013
11 แพร่     5 5 37 37 91 91     133
12 แม่ฮ่องสอน     16 16 92 92 72 72     180
13 ลำปาง         83 83 239 239     322
14 ลำพูน         1 1 4 4     5
15 สุโขทัย         1 1 2 2     3
16 อุตรดิตถ์     10 10 102 102 266 266     378
รวมทั้งภาค     498 498 3,884 3,884 5,660 5,660     10,042
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์             2 2     2
18 ขอนแก่น     10 10 402 402 552 552     964
19 ชัยภูมิ                      
20 นครพนม     11 11 221 221 217 217     449
21 นครราชสีมา     68 68 1,843 1,843 2,196 2,196     4,107
22 บุรีรัมย์     9 9 191 191 171 171     371
23 มหาสารคาม                      
24 มุกดาหาร             1 1     1
25 ยโสธร     2 2 258 258 269 269     529
26 ร้อยเอ็ด     2 2 352 352 475 475     829
27 เลย         157 157 185 185     342
28 ศรีสะเกษ     1 1 4 4 4 4     9
29 สกลนคร         210 210 155 155     365
30 สุรินทร์     11 11 193 193 184 184     388
31 หนองคาย                      
32 อุดรธานี     4 4 382 382 509 509     895
33 อุบลราชธานี     8 8 583 583 679 679     1,270
34 หนองบัวลำภู                      
35 อำนาจเจริญ                      
36 บึงกาฬ         1 1 1 1     2
รวมทั้งภาค     126 126 4,797 4,797 5,600 5,600     10,523
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี     89 89 1,826 1,826 1,913 1,913     3,828
38 ชัยนาท         1 1         1
39 นครปฐม     11 11 296 296 328 328     635
40 นนทบุรี         21 21 40 40     61
41 ปทุมธานี     3 3 119 119 231 231     353
42 ประจวบคีรีขันธ์     35 35 880 880 1,145 1,145     2,060
43 อยุธยา         9 9 28 28     37
44 เพชรบุรี     14 14 270 270 435 435     719
45 ราชบุรี     56 56 969 969 1,271 1,271     2,296
46 ลพบุรี     63 63 2,176 2,176 3,522 3,522     5,761
47 สมุทรสงคราม             1 1     1
48 สมุทรสาคร     3 3 112 112 186 186     301
49 สระบุรี     24 24 657 657 1,143 1,143     1,824
50 สิงห์บุรี         1 1 3 3     4
51 สุพรรณบุรี         2 2 1 1     3
52 อ่างทอง                      
53 อุทัยธานี                      
54 สกพ.                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล         388 388 567 567     955
56 กทม     55 55 2,125 2,125 2,482 2,482     4,662
รวมทั้งภาค     353 353 9,852 9,852 13,296 13,296     23,501
ภาคใต้
57 กระบี่         89 89 78 78     167
58 ชุมพร     14 14 300 300 266 266     580
59 ตรัง             3 3     3
60 นครศรีธรรมราช     9 9 588 588 561 561     1,158
61 นราธิวาส     10 10 132 132 224 224     366
62 ปัตตานี     33 33 876 876 810 810     1,719
63 พังงา         11 11 12 12     23
64 พัทลุง     12 12 103 103 89 89     204
65 ภูเก็ต             1 1     1
66 ยะลา     22 22 266 266 183 183     471
67 ระนอง     1 1 45 45 72 72     118
68 สงขลา     82 82 790 790 938 938     1,810
69 สตูล     3 3 27 27 50 50     80
70 สุราษฏร์ธานี     24 24 355 355 382 382     761
รวมทั้งภาค     210 210 3,582 3,582 3,669 3,669     7,461
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี             2 2     2
72 ฉะเชิงเทรา         357 357 553 553     910
73 ชลบุรี     45 45 982 982 1,487 1,487     2,514
74 ตราด         1 1         1
75 นครนายก     1 1 197 197 245 245     443
76 ปราจีนบุรี     20 20 704 704 1,299 1,299     2,023
77 ระยอง     1 1 174 174 221 221     396
78 สมุทรปราการ         1 1 6 6     7
79 สระแก้ว     19 19 385 385 679 679     1,083
รวมทั้งภาค     86 86 2,801 2,801 4,492 4,492     7,379
รวมทั้งประเทศ     1,273 1,273 24,916 24,916 32,717 32,717     58,906