รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด แพร่ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดแพร่            
2 อำเภอเมืองแพร่   1       1
3 ไชยบูรณ์วิทยา            
4 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองแพร่            
5 โรงเรียนผู้ใหญ่ห้วยม้าวิทยาคม            
6 อำเภอร้องกวาง            
7 อำเภอลอง            
8 บ้านน้ำริน            
9 อำเภอสูงเม่น            
10 อำเภอเด่นชัย            
11 อำเภอสอง   1       1
12 อำเภอวังชิ้น            
13 อำเภอหนองม่วงไข่            
รวม   2       2