รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด หนองคาย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดหนองคาย            
2 อำเภอเมืองหนองคาย     2     2
3 เทศบาลสว่างวิทยา            
4 หนองคายวิทยา            
5 ชุมชนบ้านปะโค            
6 อำเภอท่าบ่อ   3 9 21   33
7 บึงกาฬวิทยา            
8 อำเภอโพนพิสัย            
9 อำเภอศรีเชียงใหม่       1   1
10 อำเภอสังคม       1   1
11 อำเภอสระใคร            
12 อำเภอเฝ้าไร่            
13 อำเภอรัตนวาปี     1     1
14 อำเภอโพธิ์ตาก            
รวม   3 12 23   38