รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ปัตตานี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดปัตตานี            
2 อำเภอเมืองปัตตานี   4 3 1   8
3 ปัตตานีวิทยาคม            
4 อำเภอโคกโพธิ์       1   1
5 อำเภอหนองจิก     1     1
6 จังหวัดปัตตานี            
7 อำเภอปะนาเระ            
8 อำเภอมายอ            
9 อำเภอทุ่งยางแดง            
10 อำเภอสายบุรี            
11 สายบุรีอิสลามวิทยา (มูลนิธิ)            
12 อำเภอไม้แก่น            
13 อำเภอยะหริ่ง            
14 อำเภอยะรัง            
15 อำเภอกะพ้อ            
16 อำเภอแม่ลาน            
รวม   4 4 2   10