รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ยะลา ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดยะลา            
2 อำเภอเมืองยะลา   3 29 16   48
3 บ้านสะเตง            
4 เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา            
5 อำเภอเบตง            
6 เบตงวีระราษฎร์ประสาน            
7 เรือนจำเบตง            
8 อำเภอบันนังสตา            
9 อำเภอธารโต            
10 อำเภอยะหา            
11 อำเภอรามัน            
12 อำเภอกาบัง            
13 โรงเรียนผู้ใหญ่ลูโบ๊ะปันยัง            
14 อำเภอกรงปินัง            
รวม   3 29 16   48