รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด พังงา ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพังงา            
2 อำเภอเมืองพังงา   1       1
3 เขาช้างวิทยาคม            
4 บ้านทุ่งเจดีย์            
5 อำเภอเกาะยาว            
6 อำเภอกะปง   1 3 1   5
7 อำเภอตะกั่วทุ่ง            
8 อำเภอตะกั่วป่า   59 5 2   66
9 นารายณ์วิชชาลัย            
10 อำเภอคุระบุรี   33 11 2   46
11 อำเภอทับปุด            
12 อำเภอท้ายเหมือง   1 3 7   11
รวม   95 22 12   129