รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ราชบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)            
2 อำเภอเมืองราชบุรี     2 1   3
3 หน้าเมือง            
4 อำเภอจอมบึง            
5 พันธศึกษา            
6 อำเภอสวนผึ้ง            
7 อำเภอดำเนินสะดวก            
8 อำเภอบ้านโป่ง            
9 บ้านโป่ง "รัตนราษฎร์บำรุง"            
10 วัดดอนตูม            
11 อำเภอบางแพ            
12 จังหวัดราชบุรี            
13 อำเภอโพธาราม     2     2
14 โพธาราม            
15 ภาคกลาง            
16 อำเภอปากท่อ            
17 อำเภอวัดเพลง            
18 อำเภอบ้านคา            
รวม     4 1   5