รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ระนอง ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดระนอง            
2 ดำรงสุจริตธรรม (เรือนจำจังหวัดระนอง)            
3 อำเภอเมืองระนอง   117 35 20   172
4 อำเภอละอุ่น       2   2
5 อำเภอกะเปอร์            
6 อำเภอกระบุรี     1     1
7 บ้านน้ำแดง            
8 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านรังแตน            
9 อำเภอสุขสำราญ            
รวม   117 36 22   175