รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นราธิวาส ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดนราธิวาส            
2 อำเภอเมืองนราธิวาส   1 1     2
3 บางนาค            
4 บ้านหัวเขา            
5 อำเภอตากใบ            
6 อำเภอบาเจาะ            
7 อำเภอยี่งอ            
8 อำเภอระแงะ            
9 อำเภอรือเสาะ            
10 อำเภอศรีสาคร            
11 อำเภอแว้ง            
12 อำเภอสุคิริน            
13 อำเภอสุไหงโกลก            
14 บ้านสุไหงโกลก            
15 อำเภอสุไหงปาดี            
16 อำเภอจะแนะ            
17 อำเภอเจาะไอร้อง            
รวม   1 1     2