รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตาก ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดตาก            
2 อำเภอเมืองตาก       1   1
3 ตากวิทยาคม            
4 ตากสินวิทยา            
5 อำเภอบ้านตาก            
6 อำเภอสามเงา            
7 สามเงาวิทยา            
8 อำเภอแม่ระมาด     1 1   2
9 อำเภอท่าสองยาง   34 2 1   37
10 อำเภอแม่สอด   98 32 16   146
11 สรรพวิทยาคม            
12 พะวอ            
13 อำเภอพบพระ   3 2 1   6
14 อำเภออุ้มผาง   1 3     4
15 อำเภอวังเจ้า     1     1
16 เกษตรกรรมตาก            
รวม   136 41 20   197