รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด กระบี่ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดกระบี่            
2 อำเภอเมืองกระบี่            
3 พัฒนาวิทยา            
4 อำเภอเขาพนม            
5 อำเภอเกาะลันตา            
6 อำเภอคลองท่อม            
7 อำเภออ่าวลึก            
8 อำเภอปลายพระยา            
9 อำเภอลำทับ            
10 อำเภอเหนือคลอง            
รวม