รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด อุทัยธานี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดอุทัยธานี            
2 อำเภอเมืองอุทัยธานี            
3 วัดธรรมโสภิต            
4 อุทัยธานีวิทยา            
5 เกษตรกรรมอุทัยธานี            
6 พระสุธรรมยานเถระวิทยา            
7 อำเภอทัพทัน            
8 อำเภอสว่างอารมณ์            
9 อำเภอหนองฉาง            
10 อำเภอหนองขาหย่าง            
11 อำเภอบ้านไร่       1   1
12 สีฟ้าพัฒนวิทย์            
13 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านเขาลูกโล่            
14 อำเภอลานสัก            
15 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านทุ่งสามแท่ง            
16 อำเภอห้วยคต            
รวม       1   1