รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด อำนาจเจริญ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดอำนาจเจริญ            
2 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ            
3 พรสนิทศึกษา (เรือนจำจังหวัด)            
4 เมืองอำนาจเจริญ            
5 อำเภอชานุมาน     1 1   2
6 อำเภอปทุมราชวงศา            
7 อำเภอพนา            
8 อำเภอเสนางคนิคม            
9 อำเภอหัวตะพาน            
10 อำเภอลืออำนาจ            
รวม     1 1   2