รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นครพนม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดนครพนม            
2 อำเภอเมืองนครพนม       1   1
3 สงเคราะห์ศึกษาเรือนจำจังหวัดนครพนม            
4 นครพนมวิทยาคม            
5 อำเภอปลาปาก            
6 อำเภอท่าอุเทน     1     1
7 อำเภอบ้านแพง            
8 อำเภอธาตุพนม            
9 อำเภอเรณูนคร            
10 อำเภอนาแก            
11 อำเภอศรีสงคราม   1 1     2
12 อำเภอนาหว้า            
13 บ้านนาคูณน้อย อำเภอนาหว้า            
14 อำเภอโพนสวรรค์            
15 อำเภอนาทม            
16 อำเภอวังยาง            
รวม   1 2 1   4