รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ตรัง ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดตรัง            
2 อำเภอเมืองตรัง            
3 อำเภอกันตัง            
4 อำเภอย่านตาขาว            
5 วัดหนองเป็ด            
6 อำเภอปะเหลียน            
7 อำเภอสิเกา            
8 อำเภอห้วยยอด            
9 อำเภอวังวิเศษ            
10 อำเภอนาโยง            
11 อำเภอรัษฎา            
12 อำเภอหาดสำราญ            
รวม