รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด พิษณุโลก ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพิษณุโลก            
2 อำเภอเมืองพิษณุโลก     1     1
3 เฉลิมขวัญสตรี            
4 พุทธชินราชพิทยา            
5 อำเภอนครไทย            
6 อำเภอชาติตระการ   1       1
7 อำเภอบางระกำ            
8 อำเภอบางกระทุ่ม            
9 อำเภอพรหมพิราม            
10 อำเภอวัดโบสถ์            
11 อำเภอวังทอง            
12 วุฒิพัฒนา            
13 ธรรมาทิตย์พิทยา            
14 นารีหล่มสัก            
15 อำเภอเนินมะปราง            
รวม   1 1     2