รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ฉะเชิงเทรา ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดฉะเชิงเทรา            
2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   2       2
3 ฉะเชิงเทรา            
4 สนามบิน            
5 อำเภอบางคล้า            
6 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว            
7 อำเภอบางปะกง            
8 อำเภอบ้านโพธิ์   1       1
9 อำเภอพนมสารคาม            
10 อำเภอราชสาส์น            
11 อำเภอสนามชัยเขต       2   2
12 อำเภอแปลงยาว     1     1
13 หนองไม้แก่นวิทยา            
14 อำเภอท่าตะเกียบ   1       1
15 อำเภอคลองเขื่อน            
รวม   4 1 2   7