รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด เพชรบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดเพชรบุรี            
2 อำเภอเมืองเพชรบุรี            
3 เมืองเพชรบุรี            
4 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย            
5 อำเภอเขาย้อย   3       3
6 อำเภอหนองหญ้าปล้อง            
7 อำเภอชะอำ            
8 ชะอำ            
9 อำเภอท่ายาง            
10 อำเภอบ้านลาด            
11 อำเภอบ้านแหลม            
12 อำเภอแก่งกระจาน     1     1
รวม   3 1     4