รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สมุทรปราการ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสมุทรปราการ            
2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ   2       2
3 สมุทรปราการ            
4 สตรีสมุทรปราการ            
5 ด่านสำโรง            
6 พิเศษสมุทรปราการ (เรือนจำสมุทรปราการ)            
7 สตรีสมุทรปราการ            
8 อำเภอบางบ่อ     2 1   3
9 อำเภอบางพลี     3 1   4
10 อำเภอพระประแดง     1     1
11 วิสุทธิกษัตรี            
12 ราชประชาสมาสัย            
13 อำเภอพระสมุทรเจดีย์   2       2
14 อำเภอบางเสาธง            
รวม   4 6 2   12