รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์            
2 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์     1     1
3 ประจวบคีรีปัญญา            
4 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)            
5 อำเภอกุยบุรี            
6 อำเภอทับสะแก       1   1
7 อำเภอบางสะพาน       1   1
8 อำเภอบางสะพานน้อย     1     1
9 อำเภอปราณบุรี            
10 อำเภอหัวหิน            
11 อ.สามร้อยยอด            
รวม     2 2   4