รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด บึงกาฬ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 อำเภอเมืองบึงกาฬ   1       1
2 อำเภอพรเจริญ            
3 อำเภอโซ่พิสัย     1     1
4 อำเภอเซกา            
5 อำเภอปากคาด            
6 อำเภอบึงโขงหลง            
7 อำเภอศรีวิไล            
8 อำเภอบุ่งคล้า     1 1   2
รวม   1 2 1   4