รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด มหาสารคาม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดมหาสารคาม            
2 อำเภอเมืองมหาสารคาม            
3 มหาวิชานุกูล            
4 อำเภอแกดำ     1     1
5 อำเภอโกสุมพิสัย            
6 อำเภอกันทรวิชัย            
7 อำเภอเชียงยืน            
8 อำเภอบรบือ       1   1
9 อำเภอนาเชือก            
10 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย            
11 อำเภอวาปีปทุม            
12 อำเภอนาดูน            
13 อำเภอยางสีสุราช            
14 อกเภอกุดรัง            
15 อำเภอชื่นชม            
รวม     1 1   2