รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สงขลา ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสงขลา            
2 อำเภอเมืองสงขลา   9 10 3   22
3 วรนารีเฉลิม            
4 สวนตูลวิทยา            
5 สตรีสวนตูล            
6 สงขลาสหศิลป์            
7 สงขลาอุปถัมภ์            
8 ภาคใต้            
9 โรงเรียนผู้ใหญ่บริหารธุรกิจวิทยาสงลา            
10 อำเภอสทิงพระ            
11 อำเภอจะนะ            
12 อำเภอนาทวี            
13 อำเภอเทพา            
14 อำเภอสะบ้าย้อย            
15 อำเภอระโนด            
16 อำเภอกระแสสินธุ์            
17 อำเภอรัตภูมิ            
18 อำเภอสะเดา   17 31 15   63
19 อำเภอหาดใหญ่   2 12 2   16
20 ดวงจันทร์            
21 วัดโคกสมานคุณ            
22 อำเภอนาหม่อม            
23 อำเภอควนเนียง            
24 อำเภอบางกล่ำ            
25 อำเภอสิงหนคร            
26 อำเภอคลองหอยโข่ง            
รวม   28 53 20   101