รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ระยอง ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดระยอง            
2 อำเภอเมืองระยอง   20 2 1   23
3 วัดจุฬามณี            
4 วุฒิธรรมวิทยา            
5 อุทัยวิทย์            
6 ดรุณี            
7 วิจิตรอนุสรณ์ศึกษา            
8 ภาคตะวันออก            
9 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล            
10 อำเภอบ้านฉาง            
11 อำเภอแกลง            
12 วัดสารนารถธรรมาราม            
13 อำเภอวังจันทร์   1 1 1   3
14 อำเภอบ้านค่าย   1       1
15 อำเภอปลวกแดง            
16 อำเภอเขาชะเมา            
17 อำเภอนิคมพัฒนา            
รวม   22 3 2   27