รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ปราจีนบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดปราจีนบุรี            
2 อำเภอเมืองปราจีนบุรี            
3 ปราจีนพัฒนา (เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี)            
4 บ้านหนองเต่า            
5 อำเภอกบินทร์บุรี            
6 ปราจีนพัฒนา            
7 อำเภอนาดี            
8 อำเภอบ้านสร้าง            
9 อำเภอประจันตคาม            
10 วัดแจ้งประจันตคาม            
11 อำเภอศรีมหาโพธิ            
12 อำเภอศรีมโสหถ            
รวม