รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ปทุมธานี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดปทุมธานี            
2 อำเภอเมืองปทุมธานี   1 1     2
3 ปทุมธานี            
4 บ้านใหม่วัฒนา            
5 อำเภอคลองหลวง       1   1
6 บางขัน            
7 แก้วนิมิตร            
8 สตรีคลองหลวง            
9 ดรุณกิจวิทยาคม            
10 อำเภอธัญบุรี            
11 ธัญบุรี            
12 ธัญญะศึกษา            
13 รังสิตวิทยา            
14 ธัญบุรี            
15 อำเภอหนองเสือ            
16 อำเภอลาดหลุมแก้ว   9 9 2   20
17 อำเภอลำลูกกา            
18 อำเภอสามโคก            
19 ปทุมธานี            
รวม   10 10 3   23