รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด มุกดาหาร ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดมุกดาหาร            
2 อำเภอเมืองมุกดาหาร            
3 มุกดาบดินทร์            
4 มุกดาหาร            
5 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)            
6 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนาตะแบง            
7 อำเภอนิคมคำสร้อย            
8 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์            
9 อำเภอดอนตาล            
10 วัดมัชฌิมาวาส            
11 วัดสว่างอารมณ์            
12 อำเภอดงหลวง            
13 อำเภอคำชะอี            
14 อำเภอหว้านใหญ่            
15 อำเภอหนองสูง            
รวม