รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด อ่างทอง ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 อำเภอเมืองอ่างทอง            
2 วัดอ่างทอง            
3 สตรีอ่างทอง            
4 อำเภอไชโย            
5 อำเภอป่าโมก            
6 จังหวัดอ่างทอง            
7 อำเภอโพธิ์ทอง            
8 อำเภอแสวงหา            
9 อำเภอวิเศษชัยชาญ            
10 อำเภอสามโก้            
รวม