รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ลพบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดลพบุรี            
2 อำเภอเมืองลพบุรี            
3 ทวีศึกษา            
4 พิบูลวิทยาลัย            
5 โรงเรีนผู้ใหญ่เทคนิคพณิชยการลพบุรี            
6 อำเภอพัฒนานิคม            
7 อำเภอโคกสำโรง            
8 อำเภอชัยบาดาล            
9 วัดลำนารายณ์            
10 อำเภอท่าวุ้ง            
11 อำเภอบ้านหมี่            
12 อุดมศิลสาร            
13 อำเภอท่าหลวง            
14 อำเภอสระโบสถ์            
15 อำเภอโคกเจริญ            
16 อำเภอลำสนธิ            
17 อำเภอหนองม่วง            
รวม