รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สิงห์บุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสิงห์บุรี            
2 อำเภอเมืองสิงห์บุรี            
3 ธรรมโชติศึกษา            
4 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพที่133)            
5 อำเภอบางระจัน            
6 อำเภอค่ายบางระจัน            
7 อำเภอพรหมบุรี            
8 อำเภอท่าช้าง            
9 อำเภออินทร์บุรี            
รวม