รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด อุตรดิตถ์ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดอุตรดิตถ์            
2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์            
3            
4 พิชัยดาบหัก 1            
5 อำเภอตรอน            
6 อุตรดิตถ์            
7 อำเภอท่าปลา            
8 อำเภอน้ำปาด            
9 อำเภอฟากท่า            
10 อำเภอบ้านโคก   6 7 1   14
11 อำเภอพิชัย            
12 อำเภอลับแล            
13 อำเภอทองแสนขัน            
รวม   6 7 1   14