รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นนทบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 อำเภอเมืองนนทบุรี   1       1
2 รัตนาธิเบศร์            
3 วัดเขมาภิรตาราม            
4 มหาอุทยานวิทยา            
5 นนทศึกษา            
6 อำเภอบางกรวย            
7 จังหวัดนนทบุรี            
8 อำเภอบางใหญ่            
9 อำเภอบางบัวทอง            
10 บางบัวทอง            
11 อำเภอไทรน้อย            
12 อำเภอปากเกร็ด            
13 ปากเกร็ด            
รวม   1       1