รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นครนายก ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดนครนายก            
2 อำเภอเมืองนครนายก   1       1
3 บูรณะปัญญา            
4 ปิยชาติพัฒนา            
5 อำเภอปากพลี            
6 อำเภอบ้านนา     1     1
7 อำเภอองครักษ์     1 1   2
รวม   1 2 1   4