รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สตูล ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสตูล            
2 อำเภอเมืองสตูล            
3 พิมานวิทยา (เรือนจำจังหวัดสตูล)            
4 สตูลวิทยา            
5 โรงเรียนผู้ใหญ่อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์            
6 อำเภอควนโดน            
7 อำเภอควนกาหลง            
8 อำเภอท่าแพ            
9 อำเภอละงู            
10 อำเภอทุ่งหว้า            
11 อำเภอมะนัง            
รวม