รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด จันทบุรี ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดจันทบุรี            
2 อำเภอเมืองจันทบุรี            
3 วัดไผ่ล้อม            
4 อำเภอขลุง            
5 อำเภอท่าใหม่            
6 อำเภอโป่งน้ำร้อน            
7 อำเภอมะขาม            
8 อำเภอแหลมสิงห์            
9 อำเภอสอยดาว            
10 อำเภอแก่งหางแมว            
11 อำเภอนายายอาม            
12 อำเภอเขาคิชฌกูฎ            
รวม