รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด ชุมพร ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดชุมพร            
2 อำเภอเมืองชุมพร            
3 บางหมาก            
4 ศฝช.ชุมพร            
5 สอาดเผดิมวิทยา            
6 อำเภอท่าแซะ            
7 ท่าแซะรัชดาภิเษก            
8 อำเภอปะทิว       1   1
9 อำเภอหลังสวน            
10 อนุสรณ์หลังสวน            
11 อำเภอละแม            
12 อำเภอพะโต๊ะ            
13 อำเภอสวี            
14 อำเภอทุ่งตะโก            
รวม       1   1