รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นครสวรรค์ ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดนครสวรรค์            
2 อำเภอเมืองนครสวรรค์            
3 สวรรค์วิทยา            
4 วิพิธวิชชา            
5 วัดท่าทอง            
6 โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต       1   1
7 อำเภอโกรกพระ            
8 อำเภอชุมแสง            
9 อำเภอหนองบัว            
10 อำเภอบรรพตพิสัย            
11 อำเภอเก้าเลี้ยว            
12 อำเภอตาคลี            
13 บ้านหัวเขาตาคลี            
14 อำเภอท่าตะโก            
15 อำเภอไพศาลี            
16 อำเภอพยุหะคีรี       2   2
17 อำเภอลาดยาว       1   1
18 อำเภอตากฟ้า            
19 อำเภอแม่วงก์            
20 อำเภอแม่เปิน            
21 อำเภอชุมตาบง            
รวม       4   4