รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด นครปฐม ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดนครปฐม            
2 อำเภอเมืองนครปฐม     1     1
3 ราชินีบูรณะ            
4 เรือนจำนครปฐม            
5 การช่างสตรีนครปฐม            
6 สระกะเทียมวิทยาคม            
7 อำเภอกำแพงแสน            
8 หนองพงนก            
9 อำเภอนครชัยศรี            
10 อำเภอดอนตูม            
11 อำเภอบางเลน            
12 อำเภอสามพราน            
13 อำเภอพุทธมณฑล   1 1     2
14 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก            
รวม   1 2     3