รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  จังหวัด สุโขทัย ภาคเรียน 62/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดสุโขทัย            
2 อำเภอเมืองสุโขทัย            
3 นิกรเกษม            
4 นิกรเกษม            
5 บ้านกล้วย            
6 อำเภอบ้านด่านลานหอย            
7 อำเภอคีรีมาศ       1   1
8 อำเภอกงไกรลาศ            
9 อำเภอศรีสัชนาลัย            
10 อำเภอศรีสำโรง            
11 อำเภอสวรรคโลก            
12 หน้าเมืองสวรรคโลก            
13 อำเภอศรีนคร            
14 อำเภอทุ่งเสลี่ยม            
รวม       1   1