รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อนและผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ)  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร             1         1             1         1             2
2 เชียงราย             191 10   35   236 111 17   56   184 98 14   47   159             579
3 เชียงใหม่             341 19   5   365 174 45   23   242 198 7   56   261             868
4 ตาก             13 123       136 8 33       41 8 12       20             197
5 นครสวรรค์                                     4         4             4
6 น่าน             1         1 1         1   1       1             3
7 พะเยา             1         1 1         1 2         2             4
8 พิจิตร                                                              
9 พิษณุโลก             1         1 1         1                         2
10 เพชรบูรณ์             2         2 3         3 1         1             6
11 แพร่             2         2                                     2
12 แม่ฮ่องสอน             9       1 10 12         12 14 1       15             37
13 ลำปาง             3         3             3         3             6
14 ลำพูน             14 1       15 10 7       17 9         9             41
15 สุโขทัย                                     1         1             1
16 อุตรดิตถ์             6         6 7         7 1         1             14
รวมทั้งภาค             585 153   40 1 779 328 102   79   509 340 35   103   478             1,766
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                              
18 ขอนแก่น                   18   18 1     51   52 1     67   68             138
19 ชัยภูมิ             1         1     2     2 2   1     3             6
20 นครพนม             1         1 2         2 1         1             4
21 นครราชสีมา             1     8   9       19   19       24   24             52
22 บุรีรัมย์                   1   1   1       1 2         2             4
23 มหาสารคาม                         1         1 1         1             2
24 มุกดาหาร                                                              
25 ยโสธร                                                              
26 ร้อยเอ็ด             2         2                   1   1             3
27 เลย                                     1         1             1
28 ศรีสะเกษ             1         1 1         1                         2
29 สกลนคร             1         1 2         2                         3
30 สุรินทร์                                                              
31 หนองคาย             3         3 12         12 23         23             38
32 อุดรธานี             1     12   13 2     31   33 1     23   24             70
33 อุบลราชธานี             5         5 1 2   46   49 5 1   41   47             101
34 หนองบัวลำภู                   1   1       1   1       2   2             4
35 อำนาจเจริญ                         1         1   1       1             2
36 บึงกาฬ             1         1 2         2 1         1             4
รวมทั้งภาค             17     40   57 25 3 2 148   178 38 2 1 158   199             434
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี             3         3 5         5 8 4       12             20
38 ชัยนาท                         1         1 1         1             2
39 นครปฐม             1         1 1       1 2                         3
40 นนทบุรี             1         1                                     1
41 ปทุมธานี             10         10 9 1       10 3         3             23
42 ประจวบคีรีขันธ์                         1 1       2 2         2             4
43 อยุธยา             3         3 4         4                         7
44 เพชรบุรี             3         3 1         1                         4
45 ราชบุรี                         4         4 1         1             5
46 ลพบุรี                                                              
47 สมุทรสงคราม             6         6                                     6
48 สมุทรสาคร             15 43       58 58 6       64 27         27             149
49 สระบุรี                         1         1 1         1             2
50 สิงห์บุรี                                                              
51 สุพรรณบุรี                         1         1                         1
52 อ่างทอง                                                              
53 อุทัยธานี                                     1         1             1
54 สกพ.                                                              
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                              
56 กทม             125 21   7   153 56 4   9   69 48 5   4   57             279
รวมทั้งภาค             167 64   7   238 142 12   9 1 164 92 9   4   105             507
ภาคใต้
57 กระบี่                                                              
58 ชุมพร                                     1         1             1
59 ตรัง                                                              
60 นครศรีธรรมราช                   22   22       2   2                         24
61 นราธิวาส             1         1 1         1                         2
62 ปัตตานี             4         4 4         4 2         2             10
63 พังงา             65   30     95 7 1 14     22 3   9     12             129
64 พัทลุง                                       1       1             1
65 ภูเก็ต             1         1 2         2 1     1   2             5
66 ยะลา                   3   3       29   29       16   16             48
67 ระนอง             29 88       117 35 1       36 22         22             175
68 สงขลา                   28   28 3     50   53       20   20             101
69 สตูล                                                              
70 สุราษฏร์ธานี             1     8   9 1     8   9 1     5   6             24
รวมทั้งภาค             101 88 30 61   280 53 2 14 89   158 30 1 9 42   82             520
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                              
72 ฉะเชิงเทรา             4         4 1         1 2         2             7
73 ชลบุรี                   20   20   1       1   1       1             22
74 ตราด             13         13 8         8 11 1       12             33
75 นครนายก             1         1 1 1       2 1         1             4
76 ปราจีนบุรี                                                              
77 ระยอง             21     1   22 2     1   3 2         2             27
78 สมุทรปราการ             3     1   4 3 3       6 1 1       2             12
79 สระแก้ว                         18         18 2         2             20
รวมทั้งภาค             42     22   64 33 5   1   39 19 3       22             125
รวมทั้งประเทศ             912 305 30 170 1 1,418 581 124 16 326 1 1,048 519 50 10 307   886             3,352