รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   19 7 4   30
2 เชียงราย   947 164 57   1,168
3 เชียงใหม่   131 67 40   238
4 ตาก   16 4 3   23
5 นครสวรรค์   56 10 13   79
6 น่าน   227 87 58   372
7 พะเยา   144 47 55   246
8 พิจิตร   55 16 19   90
9 พิษณุโลก   9 4 6   19
10 เพชรบูรณ์   334 39 19   392
11 แพร่   407 73 49   529
12 แม่ฮ่องสอน   2 4 2   8
13 ลำปาง   342 80 56   478
14 ลำพูน   46 28 14   88
15 สุโขทัย   285 10 36   331
16 อุตรดิตถ์   161 49 23   233
รวมทั้งภาค   3,181 689 454   4,324
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   121 167 162   450
18 ขอนแก่น   990 609 533   2,132
19 ชัยภูมิ   284 225 208   717
20 นครพนม   188 23 17   228
21 นครราชสีมา   149 65 66   280
22 บุรีรัมย์   293 49 55   397
23 มหาสารคาม   141 110 71   322
24 มุกดาหาร   110 12 12   134
25 ยโสธร   91 21 29   141
26 ร้อยเอ็ด   342 155 202   699
27 เลย   456 136 116   708
28 ศรีสะเกษ   228 51 43   322
29 สกลนคร   208 76 80   364
30 สุรินทร์   113 44 26   183
31 หนองคาย   216 37 34   287
32 อุดรธานี   658 227 200   1,085
33 อุบลราชธานี   884 155 59   1,098
34 หนองบัวลำภู   67 69 30   166
35 อำนาจเจริญ   25 31 21   77
36 บึงกาฬ   107 13 11   131
รวมทั้งภาค   5,671 2,275 1,975   9,921
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   14 5 5   24
38 ชัยนาท   31 10 7   48
39 นครปฐม   22 4 4   30
40 นนทบุรี   14 5 8   27
41 ปทุมธานี   9 5 7   21
42 ประจวบคีรีขันธ์   8 8 2   18
43 อยุธยา   31 26 41   98
44 เพชรบุรี   10 11 12   33
45 ราชบุรี   11 3 8   22
46 ลพบุรี   21 20 17   58
47 สมุทรสงคราม   4 3 7   14
48 สมุทรสาคร   5 2 2   9
49 สระบุรี   8 8 14   30
50 สิงห์บุรี   9 5 10   24
51 สุพรรณบุรี   11 10 5   26
52 อ่างทอง   26 13 20   59
53 อุทัยธานี   15 5 12   32
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล            
56 กทม   46 27 45   118
รวมทั้งภาค   295 170 226   691
ภาคใต้
57 กระบี่   3   2   5
58 ชุมพร   13 6 1   20
59 ตรัง   3 1 1   5
60 นครศรีธรรมราช   37 14 12   63
61 นราธิวาส   4 1 7   12
62 ปัตตานี   15 5 7   27
63 พังงา   12 12 6   30
64 พัทลุง   8 5 1   14
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   13 12 10   35
67 ระนอง   1 3 1   5
68 สงขลา   17 8 11   36
69 สตูล   6   1   7
70 สุราษฏร์ธานี   15 2 2   19
รวมทั้งภาค   148 69 62   279
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   28 5 1   34
72 ฉะเชิงเทรา   16 3 8   27
73 ชลบุรี   26 9 7   42
74 ตราด   7 5 4   16
75 นครนายก   6 3 2   11
76 ปราจีนบุรี   57 12 10   79
77 ระยอง   51 7 5   63
78 สมุทรปราการ   15 11 17   43
79 สระแก้ว   28 8 8   44
รวมทั้งภาค   234 63 62   359
รวมทั้งประเทศ   9,529 3,266 2,779   15,574