รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อายุมากกว่า 60 ปี  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร   21 7 4   32
2 เชียงราย   953 165 57   1,175
3 เชียงใหม่   134 67 40   241
4 ตาก   16 4 4   24
5 นครสวรรค์   57 10 14   81
6 น่าน   231 90 59   380
7 พะเยา   148 51 56   255
8 พิจิตร   55 16 19   90
9 พิษณุโลก   9 4 6   19
10 เพชรบูรณ์   338 39 20   397
11 แพร่   413 73 50   536
12 แม่ฮ่องสอน   2 4 2   8
13 ลำปาง   345 82 56   483
14 ลำพูน   46 29 14   89
15 สุโขทัย   286 10 36   332
16 อุตรดิตถ์   164 50 24   238
รวมทั้งภาค   3,218 701 461   4,380
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์   121 169 165   455
18 ขอนแก่น   943 599 542   2,084
19 ชัยภูมิ   289 228 211   728
20 นครพนม   196 23 21   240
21 นครราชสีมา   154 67 68   289
22 บุรีรัมย์   301 50 55   406
23 มหาสารคาม   145 110 73   328
24 มุกดาหาร   113 12 12   137
25 ยโสธร   92 21 29   142
26 ร้อยเอ็ด   353 160 205   718
27 เลย   462 141 120   723
28 ศรีสะเกษ   230 51 44   325
29 สกลนคร   212 77 82   371
30 สุรินทร์   114 45 26   185
31 หนองคาย   217 37 35   289
32 อุดรธานี   661 228 210   1,099
33 อุบลราชธานี   899 164 60   1,123
34 หนองบัวลำภู   68 69 30   167
35 อำนาจเจริญ   26 31 21   78
36 บึงกาฬ   107 13 11   131
รวมทั้งภาค   5,703 2,295 2,020   10,018
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี   14 5 7   26
38 ชัยนาท   33 10 7   50
39 นครปฐม   23 4 4   31
40 นนทบุรี   14 5 8   27
41 ปทุมธานี   9 6 7   22
42 ประจวบคีรีขันธ์   8 8 2   18
43 อยุธยา   32 28 42   102
44 เพชรบุรี   10 11 12   33
45 ราชบุรี   11 3 8   22
46 ลพบุรี   21 20 18   59
47 สมุทรสงคราม   4 3 8   15
48 สมุทรสาคร   5 2 2   9
49 สระบุรี   9 8 15   32
50 สิงห์บุรี   9 5 10   24
51 สุพรรณบุรี   11 11 5   27
52 อ่างทอง   26 14 22   62
53 อุทัยธานี   15 5 12   32
54 สกพ.            
55 สถาบันการศึกษาทางไกล     2     2
56 กทม   47 27 46   120
รวมทั้งภาค   301 177 235   713
ภาคใต้
57 กระบี่   2   2   4
58 ชุมพร   13 6 1   20
59 ตรัง   3 1 1   5
60 นครศรีธรรมราช   39 14 12   65
61 นราธิวาส   4 1 8   13
62 ปัตตานี   15 5 7   27
63 พังงา   13 12 6   31
64 พัทลุง   8 5 1   14
65 ภูเก็ต   1       1
66 ยะลา   13 12 10   35
67 ระนอง   1 3 1   5
68 สงขลา   18 8 11   37
69 สตูล   6   1   7
70 สุราษฏร์ธานี   15 2 2   19
รวมทั้งภาค   151 69 63   283
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี   28 5 1   34
72 ฉะเชิงเทรา   16 3 8   27
73 ชลบุรี   29 9 7   45
74 ตราด   7 5 4   16
75 นครนายก   6 3 2   11
76 ปราจีนบุรี   58 13 11   82
77 ระยอง   52 7 5   64
78 สมุทรปราการ   16 12 17   45
79 สระแก้ว   29 11 8   48
รวมทั้งภาค   241 68 63   372
รวมทั้งประเทศ   9,614 3,310 2,842   15,766