รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
 • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
 • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
  1 5813005129 พลทหาร ฤทธิชัย ลีลาเมือง
  2 5813005101 พลทหาร วัชรพล ศรีกุลวงศ์
  3 5723005002 พลทหาร นครินทร์ วงษ์ธิชัย
  4 5813003394 พลทหาร กมลชัย เพชรตะกั่ว
  5 5813003509 พลทหาร อภิสิทธิ์ พุทธรักษา
  6 5813002931 พลทหาร ธนาวัฒน์ ศรีเมือง
  7 5713002693 พลทหาร วีระยุทธ รู้บุญ
  8 5723002207 พลทหาร ปัญญา หมื่นไธสง
  รายการทั้งสิ้น : 8
    หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า