รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5713002693 พลทหาร วีระยุทธ รู้บุญ
2 1240250000  อำเภอโนนศิลา ขอนแก่น 5813000461 นาง วีระยุทธ รู้บุญ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า