รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1224070000  อำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 5613000243 นาย พีรพัฒน์ พุทธรักษา
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5813003509 พลทหาร อภิสิทธิ์ พุทธรักษา
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า