รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1240050000  อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 5723002447 นาย นครินทร์ วงษ์ธิชัย
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5723005002 พลทหาร นครินทร์ วงษ์ธิชัย
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า