รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1240150000  อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น 5413003874 นาย กมลชัย เพชรตะกั่ว
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5813003394 พลทหาร กมลชัย เพชรตะกั่ว
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า