รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1231040000  อำเภอนางรอง บุรีรัมย์ 5723003366 นาย ธนาวัฒน์ ศรีเมือง
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5813002931 พลทหาร ธนาวัฒน์ ศรีเมือง
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า