รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 58/1
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225070000  อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี 5623000878 นาย วัชรพล ศีกุลวงศ์
2 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5813005101 พลทหาร วัชรพล ศรีกุลวงศ์
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า