รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่มีรหัสบัตรประชาชนซ้ำซ้อน จังหวัด ปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี   ประเภทนักศึกษา มัธยมปลาย   ( ในงบประมาณ )
 • Click ที่รายชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสบัตรประชาชน
 • ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
  1 6223001578 พลทหาร ธีระวัฒน์ คงบุญ
  2 6213001759 พลทหาร ชาคริต บุญวิเศษ
  3 6213004013 นาย พีรวิชญ์ ไทยพัฒนากิจ
  4 6113004672 พลทหาร รัฐพงศ์ นุขุนทด
  5 6223002735 พลทหาร พงศกร ไชยสุข
  6 6223002762 พลทหาร สัญญา ภางาม
  7 6223003170 พลทหาร ธนาวุฒิ ชาบุญเรือง
  8 6223003497 พลทหาร วรวิทย์ กองทอง
  9 6223002847 พลทหาร อรรณพ พิมพ์ดี
  10 6223000076 พลทหาร ชัชวาลย์ สมพบ
  11 6213002457 พลทหาร ธีรศักดิ์ พิศวงขวัญ
  รายการทั้งสิ้น : 11
    หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า