รายงานข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่ข้อมูล บัตรประชาชนซ้ำซ้อน   ( ในงบประมาณ )
ภาคเรียน : 62/2
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 1225010001  อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6213004013 นาย พีรวิชญ์ ไทยพัฒนากิจ
2 1220010001  อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 6223002301 นาย พีรวิทย์ ไทยพัฒนากิจ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า